صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > برنامه درمانگاه تخصصی 

 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)  و کلینیک شماره 2 ( دی کلنیک رازی)شهرستان میناب همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر توسط متخصصین مجرب بیمارستان دایر می باشد . مراجعین محترم می توانند جهت گرفتن نوبت به صورت حضوری به این مراکز  مراجعه نمایند. 

 

 

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب