صفحه اصلي > اخبار بيمارستان 


 انجام آزمایشات دوره ای ویژه پرسنل بیمارستان میناب
 

انجام آزمایشات دوره ای پرسنل پشتیبانی و درمانی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب به مدت 4 روزبا هدف پیشگیری از بیماری ها و خطرات ناشی از عفونت های احتمالی جهت حفظ سلامت پرسنل انجام پذیرفت .

آزمایشات دوره ای

تاریخ درج خبر : 1395/11/12  |  کد خبر : ٦٨٦٨ | تعداد نمایش خبر : 44
 

 


خروج