صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > روند پذیرش , ترخیص 

 روند پذیرش وترخیص بیماران در بیمارستان

پذیرش

پذیرش بیماران اختصاصا از کانالهای زیر می باشد:
یک سری از بیماران از مطب پزشکان به پذیرش اورژانس مراجعه و تشکیل پرونده می دهند و پس از ثبت نام آنها در سیستم به بخش مربوطه جهت بستری و ادامه درمان فرستاده می شوند.
سری دیگر از بیماران پس از مراجعه به درمانگاه تخصصی و ویزیت پزشک متخصص از طریق پذیرش اورژانس به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک می پردازند.
در هر دو مورد اگر بیماران برای روز بعد نوبت عمل داشته باشند باید روز قبل از عمل به بخش مربوطه مراجعه تا آمادگی لازم جهت عمل را کسب نمایند. اگر بیمار عمل سرپایی دارد و توسط پزشک توجیح شده و آمادگی خاصی لازم ندارد در همان روز عمل پرونده تشکیل داده و به اتاق عمل مراجعه می نماید.
بیماران بخش زایشگاه مستقیما به همان بخش مراجعه و در صورت صلاحدید آنان ( پس از تماس با پزشک آنکال)بستری می شوند.
در بخش های سرپایی دیالیز و تالاسمی که بیماران خاص خود را دارند ، بیماران پس اولین مراجعه به بخش پرونده ای برای آنان تشکیل وتا زمان درمان پرونده آنان در بخش می ماند( شایان ذکر است که مراجعه این بیماران به بیمارستان طبق روال مرسوم در بخش می باشد.)
ترخیص
پس از ارسال پرونده بیماران ترخیصی به واحد ترخیص، کارکنان این واحد پس از درج کد پذیرش یا شماره پرونده بیمار در سیستم کامپیوتر ( HIS) کلیه اطلاعات وارد شده توسط بخش ها را در صورت حساب بیمار رویت می نمایند. کد های جراحی از طریق سیستم اتاق عمل وارد شده است . تعرفه های محاسباتی در حسابداری و ترخیص بر طبق قوانین اعلام شده از طریق معاونت درمان و سازمان های بیمه گر طرف قرارداد وضع شده است.
اقلام دارویی و وسایل بیماران نیز پس از تائید داروخانه محاسبه می گردد. پس از اخذ و تائید اطلاعات درمانی بیماران و گرفتن پرینت های مربوطه توسط واحد ترخیص بیمار جهت پرداخت مبلغ پرونده به صندوق فرستاده و ترخیص می گردد.