صفحه اصلي > ریاست > معاونت 

نام :علی

نام خانوادگی :ضیایی برسلان

سمت : معاونت اداری بیمارستان

رشته تحصیلی : دکترای پزشکی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

سابقه کاری :20 سال

نوع استخدام : رسمی

 ***********************************