صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > ساعت ملاقات 

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران همه روزه بین 3 تا 5 بعد از ظهر می باشد.

لطفا برای رعایت حال بیماران خودتان و دیگران در غیر این ساعات تقاضای ملاقات نفرمائید.

                                                                                                            متشکریم